• Astrid Gjesing
 • Trine Bach
 • Astrid Gjesing
 • Herdis Jensen
 • Anja Christensen
 • Pia Græsbøll Ottesen
 • Lone-Lotte Janns
 • Gudrun Steen-Andersen
 • Jens Chr Jensen
 • Helle Nørby
 • Ole C. Hansen
 • Bjørn Kromann-Andersen
 • Sanne Ransby
 • Nurith Miryam Lumer-Klabbers
 • Frode Steinicke
 • Pia Græsbøll Ottesen
 • Lis Rejnert Jensen
 • Lis Gram
 • Ann-Dorte Nielsen
 • Pia Möller-Light
 • Anne Brodersen
 • Kim T. Grønborg
 • Pia Möller-Light
 • Inge-Lise Ravn
 • Helga Thagaard
 • Helga Kristmundsdóttir
 • Anne-Marie Pedersen
 • Rigmor Bak Frederiksen
 • Hardy Brix
 • Kim T. Grønborg
 • Lis Rejnert Jensen
 • Marianne Tønnesen
 • Ole C. Hansen
 • Liné Ringtved Thordarson
 • Elin Josefina Smith
 • Helle Bang
 • Trine Bach
 • Jacob Juhl
 • Johanne Petersen
 • Inge Dahl
 • Elin Josefina Smith
 • Henning Christensen
 • Jette Gejl
 • Lene Abildgaard Knudsen
 • Hanne Matthiesen
 • Inge Ørntoft
 • Mona Dam
 • Gudrun Steen-Andersen
 • Hardy Brix
 • Jens Chr Jensen
 • Steen Rasmussen
 • Helga Thagaard
 • Lone Penstoft
 • Anne Dyhr
 • Lis Gram
 • Erik Styrbjørn Pedersen
 • Ole Gjermandsen
 • Anne Brodersen
 • WINNIE MEISLER
 • Hans Clausen
 • Helle Nørby
 • Hans Clausen
 • Anne-Marie Pedersen
 • Marianne Tønnesen
 • Mona Dam
 • Ralf Mabillon
 • Lone-Lotte Janns
 • Søren Taaning
 • Liné Ringtved Thordarson
 • Birgit Daa Birkkjær
 • Helle Bang
 • Ralf Mabillon
 • Birthe Reinau
 • Karen Ozmec
 • Jette Gejl
 • Sanne Ransby
 • Finn Have
 • Jørgen Hansen
 • Inge Dahl
 • Birthe Reinau
 • Helga Kristmundsdóttir
 • Frode Steinicke
 • Jette Bækgaard
 • Ola Juliussen
 • Nurith Miryam Lumer-Klabbers
 • Marianne Thingholm
 • Niels Frank
 • Bjørn Kromann-Andersen
 • Erik Styrbjørn Pedersen
 • Lene Abildgaard Knudsen
 • Maya Stefania
 • Mette Skriver
 • Mette Skriver
 • Karen Ozmec
 • Steen Rasmussen
 • Steen A. Hovmand
 • Jette Bækgaard
 • Inge Trautner
 • Iben West
 • Johanne Petersen
 • Anne Dyhr
 • Art Allison
 • Helle Skydt
 • Art Allison
 • Helle Skydt
 • Lone Penstoft
 • Inge Ørntoft
 • WINNIE MEISLER
 • Karin Munk
 • Herdis Jensen
 • Steen A. Hovmand
 • Ole Gjermandsen
 • Verner Brems
 • Niels Frank
 • Anders Gjerding Geertsen
 • Søren Taaning
 • Inge-Lise Ravn
 • Inge Trautner
 • Karin Munk
 • Iben West

Medlemsinfo

Forretningsgang for BKF-Midt

Baggrund

BKF/Midtjylland
CVR-nr: 32898556
Firmanavn: BKF/midtjylland v/Pia Möller-Light
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Adresse: 
Telefonnummer: 

Arbejdsudvalgets arbejdesopgaver

Formandens rolle er at være BKF-Midts ansigt udadtil. I det ligger primært at være kontaktperson for medlemmerne i regionen, BKFs sekretariat, presse og besluttende myndigheder. Formanden er ansvarlig for udformningen af fagpolitiske tilkendegivelser, og er den, der modtager post, og viderebringer. Formanden indkalder til møder, sender dagsorden og indkalder til årsmødet i Midt, leverer formandsberetningen. Deltager i div. møder, som involverer eller har interesse for BKF regi. 
Formanden har lov til at uddelegere opgaverne og sende anden som stedfortræder.

Kasserer har ene fuldmagt til 6180-0005712513: Og tager sig af foreningens konto – økonomi og laver kassekladde og bilag til revision. Fremlægger regnskabet på årsmødet og svarer på spørgsmål.
Udbetale honorar se docxBilag A.
Betale Webmaster honorar.
Betale Formand honorar.

Kasserer for kursus og ansøgning til bkfo-fonden: har ene fuldmagt til 6180-0005712521. Vedkommende står for den del af økonomien, laver kassekladde og bilag til revision. Fremlægger regnskabet på årsmødet og svarer på spørgsmål.

Webmaster: Holde foreningen www.bkf-midtjylland.dk ved lige og har ansvar for at sende regninger på domænenavn og leje, videre til BKF/ Klaus mail.
(Fra 2014 har hovedkontoret BKF overtaget udgifterne forbundet med BKF midts hjemmeside, div. domænenavn og leje)

Visioner: Synlighed.
BKF Forbundets hovedformål er, at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres arbejde som muligt.
BKF- Midtjylland arbejder i en åben struktur, på at engagere Regionens medlemmer i BKFs arbejde.

Mødested:  Kunsthal Aarhus og Godsbanen.

Hvor mange gange årligt: Udvalget mødes ca. 4 gange over året og indkalder til årsmøde i Midt.

Formålet for BKF-midt: 
BKF-midt jylland er et af de 10 underudvalg under BKF gældende fra 1 jan. 2010. Derfor hedder det et arbejdsudvalg, vi har til opgave at dække den politiske ”Region Midt”, og således være BKFs talerør, og hjælpe medlemmer. 

Råder over et selvstændigt økonomisk beløb til foreningsarbejde i Midt. BKO-fonden har hidtil givet tilskud til kurser og workshops i samarbejde med Højbjergs grafiske værksted og Bkf-Midt. 

Billedkunstnernes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for professionelle billedkunstnere med ca. 1.300 medlemmer. Til dette arbejde har BKF et sekretariat, en bestyrelse og fagbladet Billedkunstneren, der udkommer fire gange årligt.
Ud over de traditionelle kunstformer maleri, skulptur og grafik, repræsenterer BKF også udøvere inden for de nyere billedkunstformer som multimedie, fotografi og installation. Forbundet har optagelseskriterier, der skal sikre, at medlemmerne har et professionelt virke inden for billedkunsten.
BKF er bl.a. repræsenteret i Statens Kunstråds repræsentantskab, Dansk Kunstnerråd, Statens Kunstfonds repræsentantskab, kommunale billedkunstråd, Danske Billedautorer, Copy-Dan, Biblioteksstyrelsen samt i flere internationale samråd, bl.a. Nordisk Kunstforbund.
Billedkunstnernes Forbund (BKF) blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund.

Jan 2014.
Revideret jan. 2016


Praktisk info omkring egne data og foto

Medlemmer af BKF kan sende et foto af deres værk som så vil blive vist på sitet til venstre.
Vedr. medlemsoversigten: tjek at alle dine oplysninger er korrekte.
Fotos og rettelser vedr adresseoplysninger sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BKF's trailer

Du kan låne BKF's trailer som er placeret på

Materielgården
Axel Gruhnsvej 2
8270 Højbjerg

Traileren er en lukket trailer på 4 hjul.
Kontakt hovedkontoret mhp booking.


Nu bliver det nemmere at låne BKF-bilen (Kunstbussen) og BKF's trailer i Århus.
På de nye kalender-funktioner http://www.bkf.dk/kunstbus  og http://www.bkf.dk/aarhus-trailer kan du nu selv gå direkte ind og orientere dig om hvilke dage, BKF-bilen og Århus-traileren er ledige.
Bkf's Hovedkontor: Vingårdsstræde 21 - 1070 København K - bkf@bkf.dk - Tlf 33 12 91 70